ساعت :

12:39

تاریخ :

2 مرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

آماده سازی برای جشن اعیاد بزرگ قربان و غدیر

 

🔸آذین بندی فضای داخل و بیرون شهرداری منطقه دو به مناسبت اعیاد قربان وغدیر

🔸آذین بندی معابر شهر در سطح شهرداری منطقه دو به مناسبت فرا رسیدن اعیاد بزرگ قربان وغدیر وآغاز دهه امامت وولایت