ساعت :

13:06

تاریخ :

2 مرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

روز عرفه

روز عرفه، روز معرفت،

روز زدودن قلب از غبار عصیان

و روز خدا و خدایی شدن است.

روز عرفه، روز رویش گلستان رحمت،

روز نگین انگشتری ذی_الحجه

و روز دعا و استجابت دعا است
پس امروز دعای فرج مولایمان مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)فــراموش نشود.التماس دعا