ساعت :

12:50

تاریخ :

2 مرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

سالروز شهادت امام محمد باقر(ع)

سالروز شهادت جانسوز امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد.

اَتقَی النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فیما لَهُ وَعَلَیهِ؛

با تقوا ترین مردم ، کسی است که در آنچه به نفع یا ضرراوست ، حق را بگوید.

امام باقر(ع)