ساعت :

11:08

تاریخ :

2 مرداد 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

آغاز طرح جمع آوری متکدیان خیابانی

🔶به گزارش مسئول روابط عمومی منطقه دو : تکدی گری به عنوان یک پدیده زشت و مخرب اجتماعی با انواع روش ها در سطح جوامع مختلف بروز می یابد و حتی در برخی از جوامع به یک فرهنگ تبدیل می شود. از این رو ساماندهی متکدیان برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی ضروریست وطرح جمع آوری وساماندهی متکدیان و پاکسازی چهره شهر از پدیده زشت تکدی گری امروز سه شنبه مورخ۲۲خردادماه در دستور کار شهرداری،بهزیستی ونیروی انتظامی قرار گرفت.

 

🔶توسلی فر اظهار داشت‌:افرادی که از این راه سود می‌برند برای کسب درآمد بیشتر ، زنان کودکان و حتی افراد دارای نقص عضو را برای رسیدن به اهداف خود مورد استفاده ابزاری قرار می دهند چون عموم مردم نسبت به این قشر بیش از دیگران کمک می‌کنند.

وی اظهار داشت : مواردی مشاهده شده که فرد متکدی با بهره گیری ترفندهایی از احساسات مردم سوء استفاده می کند و چه بسا پس از دستگیری متکدی معلول نما هدف او مشخص شده و حتی عضو به نمایش گذاشته شده او، هیچ مشکلی نداشته و سالم بوده است.

🔶طبق ماده ۷۱۳ نیز هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی گری قرار دهد یا افرادی را به این کار بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است محکوم خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد افرادی به صورت سازمان یافته در چهارراه های شهر با روش های مختلف از قبیل اسپند دود کردن و یا با در دست داشتن نسخه ها و اسناد پزشکی تقلبی در جلوی داروخانه ها و بیمارستان ها اقدام به تکدی گری می کنند.

 

🔶وی با بیان اینکه چنین مصداق هایی را می توان در دیگر متکدیان شهر بیرجند پیدا کرد که به لحاظ اقتصادی وضعیت بسیار خوبی دارند و تا زمانی که مردم با احساس دلسوزی قصد کمک به این متکدیان را داشته باشند چنین وضعیتی برقرار است.

شهروندان بیرجندی باید به این نتیجه برسند که افراد دارای مشکل و نیازمند توسط نهادهای حمایتی تحت حمایت هستند و چه بسا کسانی که به متکدی کمک می کنند حتی درآمد فرد متکدی بیشتر از کمک دهنده است پس در این خصوص باید فرهنگسازی و آگاه سازی لازم انجام گیرد.

وی بر نقش آفرینی رسانه های استان در روشنگری موضوع تکدگری و بازگویی پشت پرده های آن تاکید و خاطر نشان کرد: رسانه ها به جذابیت های این پدیده و چرایی آن و سوء استفاده های که از احساسات مردم انجام می شود بپردازند.