ساعت :

07:24

تاریخ :

2 تیر 1403

شهرداری منطقه دو بیرجند

آماده سازی مسیر اصلی راهپیمایی ۲۲ بهمن

بنا به گزارش روابط عمومی : مسیرهای اصلی راهپیمایی ، میدان ابوذر ، خیابان پاسداران و میدان قدس توسط حوزه خدمات شهری منطقه ۲ جهت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم راهپیمایی آماده سازی گردید