ساعت :

23:25

تاریخ :

9 آذر 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

اجرای جوبه انتهای بلوار صنعت و معدن

اجرای جوبه انتهای بلوار صنعت و معدن با اعتبار 1/500/000/000 ریال با حفاری و خاک برداری بطول 269 متر، جدول گذاری 538 متر ، کف سازی 269 متر و نصب پل فلزی بطول 20 متر به بهره برداری رسید.