ساعت :

20:47

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

هوشمندسازی سیستم گرمایشی منطقه

در راستای کاهش مصرف انرژی موتورخانه شوفاژ منطقه به سیستم هوشمند تنظیم دما و روشن/خاموش اتوماتیک مجهز گردید.