ساعت :

21:05

تاریخ :

6 فروردین 1402

شهرداری منطقه دو بیرجند

معارفه مدیر حراست منطقه دو شهرداری

آیین معارفه مسئول جدید حراست شهرداری منطقه دو برگزار گردید.

در این مراسم آقای مهدی عابدینی به عنوان مسئول جدید حراست شهرداری منطقه دو معرفی و از زحمات جناب آقای جعفر دلشاد مدیر قبلی حراست منطقه تقدیر و تشکر گردید.