ساعت :

02:58

تاریخ :

15 تیر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

در آستانه فرارسیدن سال نو و عید نوروز، و به منظور زیباسازی مبلمان شهری جداول، پلها و گاردهای معلولین سطح منطقه پاکسازی و رنگ آمیزی می گردد