ساعت :

00:51

تاریخ :

17 آذر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

رنگ آمیزی جداول سطح شهر

در آستانه فرارسیدن سال نو و عید نوروز، و به منظور زیباسازی مبلمان شهری جداول، پلها و گاردهای معلولین سطح منطقه پاکسازی و رنگ آمیزی می گردد