ساعت :

18:32

تاریخ :

2 مهر 1401

شهرداری منطقه دو بیرجند

گزارشی از واحد خدمات شهری(حوزه رفت و روب و جمع آوری زباله) منطقه2

  • معابر اصلی به صورت روزانه و معابر فرعی به صورت هر یک هفته تا 10 روز نظافت میگردد.
  • روزانه حدود65 تن زباله و 10 تن نخاله از سطح منطقه جمع آوری می گردد.
  • تعداد 97 نفر نیرو در حوزه رفت و روب و جمع آوری زباله مشغول به کار میباشند.
  • تعداد 8 دستگاه خورو پرس زباله ، 3 دستگاه خودرو سبک جهت شست و شوی سطلهای زباله و 3 دستگاه نیسان جهت جمع آوری نخاله، زباله و لجن در سطح منطقه مشغول به کار میباشند
  • تعداد 2250 سطل زباله میکانیزه در سطح منطقه موجود می باشد.